Chráněná dílna U Bobeše

Co to je med?

Med je hustá sladká kapalina, vytvářená včelami sběrem a zahušťováním sladkých šťáv především nektaru z květů (med květový) a medovice (med medovicový, občas se používá název lesní), kterou vylučují například mšice.

Základní rozdíl mezi těmito druhy medu je v tom, že květový (obzvlášť řepkový) med má tendenci rychle cukernatět. Medovicové medy tuto vlastnost nemají. Cukernatění, tedy ztvrdnutí medu se dá zabránit pastováním.

Jak včely vyrábějí med?

Včely létavky nosí do úlu nektar a medovici ve svých medných váčcích.

K naplnění medného váčku o velikosti špendlíkové hlavičky musí včela navštívit cca 1000 květů. Sladké kapky nektaru či medovice pak v úlu předají dělnicím, které ho uloží do buněk. Další včely jej opět nasávají a ukládají do jiných buněk, přičemž každá včela tak do nektaru přidá potřebné enzymy a aminokyseliny ze svých žláz, čímž dochází k jeho obohacování a štěpení na jednoduché cukry. Opakovaným nasáváním a vyvrhováním sladiny do plástů zároveň dochází k odpařování vody. Když je tímto procesem nektar dostatečně zahuštěn (asi na 30 % vody), je uložen do buňky v plástvi. Z nezralého medu se v buňkách dále odpařuje voda – tento proces dělnice urychlují intenzivním máváním křídel, které vytvoří vzdušné proudění, díky němuž se voda snáze odpařuje. V plástvi med postupně zraje a získává konzistenci, kterou známe, tento proces trvá i několik dnů. Vzhledem k velkému množství odpařené vody musí včelky na určité množství medu nasbírat až pětinásobek nektaru! Když vlhkost medu dosáhne cca 17 %, je v buňkách zavíčkován. Takto uložený a zakonzervovaný med slouží včelkám jako zdroj potravy a umožňuje jim přečkat zimní období. Průměrné včelstvo spotřebuje za zimu asi 15–20 kg medu.

Co je to pastování?

Pastovaný med zůstává vláčnější a je lépe roztíratelný.

Pastování je mechanický proces, kdy se med po dobu jednoho dne míchá v určitých intervalech. Tím dochází k rozbití krystalické mřížky v cukru na menší části. Med zůstane vláčný a neztvrdne. Jedná se tedy o mechanický proces bez zahřívání, či přidávání jakýchkoliv přísad do medu.

med-bobesovyubrousky

Zdravotní benefity medu:

vcelar-bobesovyubrousky.cz

Náš med

Jsme včelaři z Říčan u Prahy. V současné době máme 23 včelstev na 2 stanovištích v okolí Říčan. Naše včely mají pastvu na okolních polích a remízkách mezi nimi. To určuje i skladbu medu.

Jsme schopni nabídnout:

Buď v podobě, jak ho včely přinesli, nebo pastovaný. Med bez úpravy cukernatí a „ztvrdne“. Pastovaný med zůstává vláčnější a je lépe roztíratelný. Pastování je mechanický proces, kdy se med po dobu jednoho dne v určitých intervalech míchá. Tím dochází k rozbití krystalické mřížky v cukru na menší části. Med zůstane vláčný a neztvrdne. Jedná se tedy o mechanický proces bez zahřívání, či přidávání jakýchkoliv přísad do medu.

Náš med je zpracovávaný podle tradičních postupů, nezahřívá se nad teplotu 45 stupňů čímž neztrácí výživné látky.

Vceli-med-kvetovy-bobesovyubrousky